Onze fokkerij

In de winterperiode fokken we met onze dwerggeiten. De combinaties van geiten en bokken proberen we altijd zorgvuldig te maken. Op deze pagina staan de dekkingen van onze dwerggeiten en de bokken die we hebben gebruikt. Ook zetten we op deze pagina wanneer de lammetjes zijn geboren.

De bokken van dit jaar 

 BZN 104 

Marciano v.d. Wolfhaag

Jur v.d. Chevrettehoeve. 
Ivan v.h. Averheino 
Ursela 534 v.h. Averheino

Fokseizoen 2022

Naam Geit    |   Naam Bok                        | Dek Datum   | Geb. Datum      | Lammeren

Githa                 BZN 104                              21-08-2021      19-01-2022       1 geitje en 1 bokje

Ifke                    Marciano                            25-08-2021      18-01-2022       2 geitlammetjes


Joke                  Annesgrandeur                  09-09-2021      03-02-2022       2 boklammetjes

Jakira                BZN 104                             08-09-2021       06-02-2022       2 geitjes en 1 bokje

Josje                El Paso vd Balkweit              19-12-2021 

Ursela 598       Marciano                            11-09-2021        07-02-2022       2 geitjes en 2 bokjes

Hannelore        Marciano                            24-09-2021         17-02-2022       3 bokjes

Gonda              BZN 104                               09-10-2021         04-04-2022      2 bokjes en 1 geitlammetje

Fokseizoen 2021

Naam Geit  | Naam Bok                              | Dek Datum   |  Geb. Datum   |  Lammeren

Ilse                 Indy v.d. Chevrettehoeve       20-08-2020      17-01-2021    1 geitje

Githa              Indy v.d. Chevrettehoeve       28-08-2020       25-01-2021   1 geitje en 1 bokje

Ireen               Indy v.d. Chevrettehoeve       28-08-2020      22-01-2021    2 geitjes 

Hannelore     Kapitein v.h. Brouwerschap  30-08-2020       24-01-2021    3 bokjes

Gonda            Kapitein v.h. Brouwerschap  30-08-2020      23-01-2021     2 bokjes en 1 geitje

Ifke                Jelle v.d. Loarikshoeve           31-08-2020      25-01-2021     2 bokjes

Femke           Jelle v.d. Loarikshoeve          08-09-2020       02-02-2021     1 bokje

Ursela 534    Ivan v.h. Averheino                 28-09-2020       23-02-2021     2 bokjes en 1 geitje 

Fokseizoen 2019

Fokseizoen 2018